:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: อบต.นาสัก โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ร่วมประชุมหารือกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และตัวแทนภาคประชาชม เกี่ยวกับโครงการที่จะนำเสนอเพื่อขอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก

4 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

อบต.นาสัก โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ร่วมประชุมหารือกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และตัวแทนภาคประชาชม โดยประชุมหาือรือในประเด็นเกี่ยวกับโครงการของแต่ละหมู่บ้านที่จะนำเสนอเพื่อขอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร