:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: ดำเนินการประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล ในการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน จำนวน 2 สาย

16 มี.ค. 2563

รายละเอียด:

ประกาศประชาสัมพันธ์...
เนื่องจาก...
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ได้ดำเนินการประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล ในการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน จำนวน 2 สายทาง จาก อบจ.ลำปาง ดังนี้...
1. ถนนสาย ลป 3010 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ – กอรวก ขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น อบต.นาสัก (ตาม พรบ.ทางหลวงท้องถิ่น) โดยเสริมผิวถนน ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านนาสัก- บ้านสบจาง
2. ถนนสาย ลป ถ 43 004 สามแยกบ้านแม่หล่วง ถึง ทางรถไฟบ้านปางป๋วย ขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น อบต.นาสัก
(ตาม พรบ.ทางหลวงท้องถิ่น) โดยเสริมผิวถนน ซึ่งขณะนี้ทาง อบจ.ลำปางกำลังดำเนินการซ่อมแซมผิวถนนดังกล่าวอยู่ และคาดว่าหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวนี้ ได้รับความสะดวกสบายและลดการเกิดอุบัติเหตุ ได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร