:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ได้ออกปฏิบัติการดับไฟป่า

27 มี.ค. 2563

รายละเอียด:

เวลาประมาณ 18:00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ได้ออกปฏิบัติการดับไฟป่า บริเวณบ้านหมู่ 4 โดยมีชุดปฏิบัติการดับไฟป่าของหมู่บ้านร่วม สนธิกำลัง ปฏิบัติการในครั้งนี้
#ปัญหาหมอกควันจะหมดไป
#หากร่วมใจงดเผาป่า
#จิตสำนึกที่ดีสร้างความสุขต่อส่วนรวม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร