:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: อ่างเก็บน้ำแม่จาง

20 เม.ย. 2563

รายละเอียด:

มีระยะทางอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่เมาะประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์การผันน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหมืองแม่เมาะ แต่เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น นักตกปลา หรือนักล่องแพ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร