:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ติดต่อเรา

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
เลขที่ 179 หมู่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220
โทรศัพท์ : 054-209703 
โทรสาร (FAX) :  054-209703  
E-mail : info@nasaklampang.go.th , nasak_2006@hotmail.com  
Website : www.nasaklampang.go.th 
Socail Network : Faceboook : องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก - อบต.นาสัก

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น