:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: แต่งตั้งให้ข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

1 ต.ค. 2563

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_22_2023_2_22_700331.doc

documents_file_22_2023_2_22_704274.pdf