:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายศรีมา แก้วรวม
กำนันตำบลนาสัก
โทร. 0857149871
นายรัตน์ อุหม่อง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1
โทร. 0861963887
นายดำเนิน สังขวารี
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2
โทร. 0865865945
นายกิตติชัย กันแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3
โทร. 0979911470
นายสว่าง วงค์นาสัก
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4
โทร. 0861173824
นายเสมียน แก้วชัยวงศ์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5
โทร. 089-9976634
นางสาวพรรณวิไล จันทร์วงค์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6
โทร. 093-2846982
นายณรงค์เดช วงค์อ้าย
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8
โทร. 098-1684105
นายเมธี มะโนปิน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.9
โทร.086-3080289