:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนายสุธรรม วันแก้ว ถึงบ้านนายสุรชัย ประดิษฐ์ บ้านปางป๋วย หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันที่ลงประกาศ: 8 ก.พ. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_304_2023_2_22_488612.pdf