:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการปรับปรุงผิวถนนภายในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ลป ถ 43 003 บ้านแม่หล่วง หมู่ที่ 7)

วันที่ลงประกาศ: 4 ต.ค. 2564

รายละเอียด:


file

purchases_file_368_36_52_973.pdf