:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: โครงการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการรับมือภัยพิบัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก

30 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการรับมือภัยพิบัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและประชาชนตำบลนาสัก ให้มีความสามารถในการจัดการกับภาวะวิกฤตทั้งการป้องกันการเตือนภัย การแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ตลอดจนถึงการฟื้นฟูเยียวยาหลังได้รับผลกระทบ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร