:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: ฝึกซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่รัตนโกสินทร์

5 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 66 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก นำโดย นายสุวิทย์  ตาธิมา รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก พร้อมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้การเอาตัวรอดกรณีเกิดแผ่นดินไหว ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ การอพยพเคลื่อนย้ายไปยังจุดรวมพล ที่ปลอดภัย และการใช้งานถังดับเพลิงเบื้องต้น ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ม.๕ ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อให้บุคลากรเเละเด็กมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันกรณีเกิดเหตุเกิดแผ่นดินไหว ให้มีทักษะเบื้องต้นในการดูแลตนเองและผู้อื่น และสามารถเอาตัวรอดจากเกิดแผ่นดินไหว 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_191_25_46_352.mp4

catalogs_file_191_25_46_356.mp4

catalogs_file_191_25_46_359.mp4