:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

31 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

มื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลนาสัก ให้มีความสามารถในการจัดการกับภาวะวิกฤตทั้งการป้องกันการเตือนภัย การแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับภกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลนาสัก????

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร