:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: ได้ปฏิบัติการช่วยภัยแล้งให้กับราษฎรบ้านนาสัก หมู่ที่ 4 โดยการขุดบ่อและวางท่อซีเมนต์

9 เม.ย. 2563

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ได้ปฏิบัติการช่วยภัยแล้งให้กับราษฎรบ้านนาสัก หมู่ที่ 4 โดยการขุดบ่อและวางท่อซีเมนต์ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาสักได้บูรณาการร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะและคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาสักได้สนับสนุนท่อซีเมนต์ จำนวน 20 ท่อกฟผ.แม่เมาะ ได้สนับสนุนเครื่องจักรในการขุดบ่อ และคณะกรรมการหมู่บ้านได้สนับสนุนแรงงานในการดำเนินการครั้งนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร