:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในออกปฏิบัติการ และควบคุมเพลิงไว้ได้

1 เม.ย. 2563

รายละเอียด:

เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อเวลาประมาณ 08.30 น. "มีผู้ลักลอบเผาป่า" ข้างทางบริเวณ ถนนสายบ้านนาสัก -บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ บริเวณแยกทางเข้าฌาปนสถาน บ้านนาสัก หมู่ที่ 4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในออกปฏิบัติการ และควบคุมเพลิงไว้ได้ในครั้งนี้
#ขอความร่วมมืองดเผาป่า
#จิตสำนึกที่ดีสร้างความสุขต่อส่วนรวม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร