:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลนาสักได้ออกปฏิบัติการและสนธิกำลังร่วมกับ ชุดดับไฟป่าของหมู่บ้านปางป๋วย

1 เม.ย. 2563

รายละเอียด:

เหตุการณ์ที่ 2
เมื่อเวลาประมาณ 15:00 น. "มีผู้ลักลอบเผาป่า" บริเวณหลังสถานีรถไฟปางป๋วยหมู่ที่ 2
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาสักได้ออกปฏิบัติการและสนธิกำลังร่วมกับ ชุดดับไฟป่าของหมู่บ้านปางป๋วย ซึ่งใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง จึงควบคุมเพลิงไว้ได้  #ขอความร่วมมืองดเผาป่า  #ปัญหาหมอกควันจะหมดไป  #หากร่วมใจงดเผาป่า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร