:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: เกิดเหตุ "มีผู้ลักลอบเผาป่าข้างทาง" บริเวณสายทางบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ไปยังคลองส่งน้ำ จำนวน 2 เหตุการณ์

30 มี.ค. 2563

รายละเอียด: ได้เกิดเหตุ "มีผู้ลักลอบเผาป่าข้างทาง" บริเวณสายทางบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ไปยังคลองส่งน้ำ จำนวน 2 เหตุการณ์ เหตุการณ์แรก เวลาประมาณ 14:00 น. และ เหตุการณ์ที่ 2 เวลา ประมาณ 17:00 น. ซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาสัก ได้ควบคุมเหตุการณ์ไว้ได้ #ปัญหาหมอกควันจะหมดไป #หากร่วมใจงดเผาป่า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร