:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: ประกาศขาดทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 (พัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 33 รายการ)

12 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_165_3_13_783.pdf