:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: แจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก

29 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

จังหวัดลำปางแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 อาจเกิดน้ำถ่วมฉลับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร