:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: ภาพเขียนสีดอยผาตูบ

21 มี.ค. 2563

รายละเอียด:

มีอยู่หลายภาพ ส่วนใหญ่ถูกน้ำปูนไหลลงมาทับทำให้ภาพดูไม่ชัดเจน และไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นภาพอะไร แต่ภาพที่สามารถสังเกตุได้ คือ ภาพเขียนสีรูปคล้ายลิงมีหาง สัตว์สี่ขาหางยาวแต่ส่วนหัวถูกกะเทาะออกไป และรูปคล้ายกากบาท สันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้เป็นแห่งประกอบกิจกรรมของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อาจจะเกี่ยวกับพิธีกรรมในวาระสำคัญของชุมชน ซึ่งภาพเขียนสีดอยผาตูบแห่งนี้น่าจะมีอายุในช่วง 3,000 - 7,000 ปีมาแล้ว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร