:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: วัดนาสัก

21 มี.ค. 2563

รายละเอียด:

วัดนาสัก อยู่ในหมู่ที่ 4 ตำบลนาสัก เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลนาสัก มีโบถส์เป็นที่ประกอบศาสนพิธี มีศิลปะที่มีความสวยงามจำลองพระธาตุทั้ง12 ราศีและได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกาอายุกว่า1,000 ปีไว้เพื่อให้ศาสนิกชนได้สักการะบูชา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร