:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com
กองช่าง
นายมนตรี ฟูคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอุทัย สังกุลนะ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายพงศกร ดวงใจ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวจิรัชญา พรหมสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ