:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: ยกเลิกประกาศเชิญเชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านแม่จาง ถึงหน้าวัด บ้านแม่จาง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 21 เม.ย. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_420_2_8_699.pdf