:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: ยกเลิกประกาศเชิญเชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย ลป ถ 43 001 บ้านข่วงม่วง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 24 เม.ย. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_421_3_7_165.pdf