:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการจ้้างแรงงานราษฎรตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ หมู่ที่ 1-9)

วันที่ลงประกาศ: 17 ส.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_365_34_40_574.pdf